www.เหล็กตัวซี.com ยินดีต้อนรับ

 

โทร.สั่งของ095-382-4356 

 

 

 

 

 

 

วันนี้เปิดให้บริการน่ะค่ะ 

ราคาเหล็กตัวซี

 โทร.สั่งของ 095-382-4356

เหล็กตัวซีมาตราฐาน มอก. 

ของดีราคาถูก น่าซื้อ ซื้อเลย

โทร.มาสั่งของได้เลย 095-382-4356.

www.เหล็กตัวซี.com
เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา 

โทรสั่งตัวซีดำ 095-382-4356   

ราคาตัวซีดำ C 3"x1"1/2x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว6เมตร

 www.เหล็กตัวซี.com.ขาย1,354บาทน้ำหนัก21.7กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 75x45x15x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร 

ราคาตัวซีดำC 4"x2"x4มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

 www.เหล็กตัวซี.com.ขาย1,843บาท น้ำหนัก 37.4กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 100x50x20x4มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว6เมตร

ราคาตัวซีดำ C 5"x2"x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

 www.เหล็กตัวซี.com.ขาย2,136บาท น้ำหนัก 45.2กิโลต่อเส้น

ราคาตัวซีดำ C 125x50x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

ตัวซีดำ C 6"x2"x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

 www.เหล็กตัวซี.com ขาย2,327บาท น้ำหนัก 50.6กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 150x50x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

ตัวซีดำ C 150x65x20x4มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

www.เหล็กตัวซี.com ขาย2,314บาท น้ำหนัก 50.5กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 150x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

www.เหล็กตัวซี.com ขาย2,685บาท น้ำหนัก 60.3กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 200x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

www.เหล็กตัวซี.com ขาย3,054บาท น้ำหนัก 70กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 250x75x25x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

www.เหล็กตัวซี.com ขาย2,886บาท น้ำหนัก 62กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 250x75x25x4มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

www.เหล็กตัวซี.com ขาย3,386บาท น้ำหนัก 75กิโลต่อเส้น

ตัวซีดำ C 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร

www.เหล็กตัวซี.com ขาย3,787บาท น้ำหนัก 84.7กิโลต่อเส้น

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

light lip channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวซี เหล็กตัวซี 

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) ตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่า เหล็ํกตัวซีโครงหลังคา  หรือ ตัวซีโครงหลังคา หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตเหล็กตัวซีคือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทนแข็งแรงซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่า และข้อดีของการใช้ เหล็กตัวซี ก็คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัดและเหล็กตัวซีสามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ เหล็กตัวซี  มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
 
จำหน่ายเหล็กตัวซี จำหน่ายตัวซี ราคาเหล็กตัวซี ราคาตัวซี ศูนย์จำหน่ายเหล็กตัวซี ราคาเหล็กหลังคาตัวซี ตัวซีหลังคาเหล็ก เหล็กหลังคาตัวซี ขายเหล็กตัวซีถูกถูก จำหน่ายตัวซีราคาไม่แพง ราคาเหล็กตัวซีขายส่ง ขายส่งเหล็กตัวซี ขายส่งตัวซี บริการเหล็กตัวซี เหล็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small