ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 

 

 

 

ราคาเหล็กกล่อง www.เหล็กตัวซี.com โทร.095-382-4356.

ราคาเหล็กกล่องทำเสารุ่นกัลวาไนซ์ 3"x3"หนา1.6มม. ยาว6เมตร เหล็กตัวซี.com ขายบาท
ราคาเหล็กกล่องทำเสารุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"หนา1.6มม. ยาว6เมตร เหล็กตัวซี.com ขายบาท  
ราคาเหล็กแผ่นเพลทรองพื้นเสา 6"x6"หนา6มม. ยาว6เมตร เหล็กตัวซี.com ขายบาท
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x4"หนา1.6มม. ยาว6เมตร เหล็กตัวซี.com ขายบาท
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x3"หนา1.6มม. ยาว6เมตร เหล็กตัวซี.com ขายบาท
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x2"หนา1.6มม. ยาว6เมตร เหล็กตัวซี.com ขายบาท
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1-1/2"x1-1/2"หนา1.6มม. ยาว6เมตร เหล็กตัวซี.com ขายบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small